Chanukah Serveware / Kitchenware

Chanukah Cookie Cutters - Set of 5

Chanukah Cookie Cutters - Set of 5

$2.95

CHANUKAH COOKIE CUTTERS SET of 3

CHANUKAH COOKIE CUTTERS SET of 3

$3.99

Chanukah Dreidel Shaped Latke Tongs

Chanukah Dreidel Shaped Latke Tongs

$5.99

Chanukah Glass Plate By Doris Made in Israel

Chanukah Glass Plate By Doris Made in Israel

$39.95

CHANUKAH LINZER COOKIE CUTTER

CHANUKAH LINZER COOKIE CUTTER

$4.95

Chanukah Silicone Menorah and Dreidel Mold

Chanukah Silicone Menorah and Dreidel Mold

$5.99

Chanukah Spatula with Wood Handle

Chanukah Spatula with Wood Handle

$5.99

Chanukah Vinyl Placemat

Chanukah Vinyl Placemat

$2.49

Dreidel Glass Plate By Doris Made in Israel

Dreidel Glass Plate By Doris Made in Israel

$39.95

DREIDEL SILICONE MUFFIN / CUPCAKE PAN

DREIDEL SILICONE MUFFIN / CUPCAKE PAN

$8.95

Happy Chanukah Lunch Napkin 40 Count

Happy Chanukah Lunch Napkin 40 Count

$5.95

Happy Chanukah Paper Plate 20 Count 10.25"

Happy Chanukah Paper Plate 20 Count 10.25"

$5.95

Happy Chanukah Paper Plate 40 Count 7"

Happy Chanukah Paper Plate 40 Count 7"

$5.95

Happy Chanukah! Color Changing Menorah Mug

Happy Chanukah! Color Changing Menorah Mug

$7.99