Havdalah Sets & Supply

6 Braid Havdalah Candle Made in Israel

6 Braid Havdalah Candle Made in Israel

$6.99

ART Havdalah Set Star of David Design

ART Havdalah Set Star of David Design

$79.00

Grapes Silver Plated Havdalah Set of 4

Grapes Silver Plated Havdalah Set of 4

$65.00

Grapes Silver Plated Havdalah Set of 4

Grapes Silver Plated Havdalah Set of 4

$59.95

Havdalah Candle Blue & White Braid 6 wick

Havdalah Candle Blue & White Braid 6 wick

$2.50

Jerusalem Scenes Pewter Havdalah Set of 4

Jerusalem Scenes Pewter Havdalah Set of 4

$95.00

Modern Pewter Havdalah Set With Glass Insert

Modern Pewter Havdalah Set With Glass Insert

$80.00