Navy Blue Knit Large Kippah Frik Yarmulke from Israel
Processing...

Navy Blue Knit Large Kippah Frik Yarmulke from Israel

Code: MC-KP- C9017

$27.95

Qty

Product Description

•••••

Large-Knit deep Kippah (Frik Kippah)

Diameter 10"