HaNasich HaKatan The Little Prince Le Petit Prince By Antoine de Saint-Exupery
Processing...

HaNasich HaKatan The Little Prince Le Petit Prince By Antoine de Saint-Exupery

Code: 978-965-13-2376-8

$39.95

Qty

Product Description

•••••

הנסיך הקטן Le Petit Prince

דה סנט אכזיפרי אנטואן

Translation: Ilana Hamerman
הנסיך הקטן מהדורה מיוחדת / דה סנט אכזיפרי אנטואן

" בבקשה , צייר לי כבשה!"

"מה?!

"צייר לי כבשה..."

קמתי בקפיצה כהלום רעם. שפשפתי חזק את עיני. הסתכלתי היטב. וראיתי ילדון משונה מאוד מאוד מתבונן בי בכובד ראש... זה היה הנסיך הקטן."

לְלֵיאוֹן וֶרְת
אני מבקש מהילדים סליחה על שהיקדשתי את הספר הזה למבוגר. יש לי נימוק חשוב: המבוגר הזה הוא החבר הכי טוב שיש לי בעולם. ויש לי עוד נימוק: המבוגר הזה יכול להבין הכול. אפילו ספרים לילדים. ויש לי גם נימוק שלישי: המבוגר הזה יושב בצרפת הכבושה והוא רעב ללחם וקר לו. הוא זקוק מאד שינחמו אותו. ואם אין כל הנמוקים האלה מספיקים, אני מוכן להקדיש את הספר לילד שהמבוגר הזה היה פעם. כל המבוגרים היו פעם ילדים (אבל רק מעטים מהם זוכרים זאת). אני מתקן אפוא את ההקדשה שלי:

לְלֵיאוֹן וֶרְת
כשהיה ילד קטן

נדפס ראשונה, בתרגומו של אריה לרנר בתשי"ב 1952
בתרגום חדש של אילנה המרמן בתשנ"ג 1993