Ani Barak - My Name is Barak. By Uzzi Ben Cnaan
Processing...

Ani Barak - My Name is Barak. By Uzzi Ben Cnaan

Code: ISR-CHL-10-515376

$20.95

Qty

Product Description

•••••

Click here to see a sample page...

אני ברק / עוזי בן-כנען
שמי ברק. אני גר בבניין רב קומות בתל אביב. אמא מהנדסת, ולאבא הצייר יש סטודיו בבית. אני עולה לכתה א'. יש לי אח מרגיז בשם עודד, ונולדה לי אחות קטנה ששמה חגית. הספר הזה הוא עלי ועל כל הדברים שקרו לי בבית וברחוב. דברים של יום - יום שהם גם הדברים המעניינים ביותר בעולם. "אני ברק" הוא ספר ילדים ראשון למחברו, וכבר מצטיין במיומנות ורגישות...עוזי בן כנען מורה לנו כי עולם ומלואו עשויים קטנות של חולין, וכי קטנות של חולין מתעלים לדרגה של עולם ומלואו, אם מאירים אותם בהבנה, בהומור ובהרבה אהבה." מנימוקי השופטים שהעניקו לספר את הפרס על שם למדן לשנת 1981.