THE VERY BEST OF SHLOMO CARLEBACH Volume 1 CD
Processing...

THE VERY BEST OF SHLOMO CARLEBACH Volume 1 CD

Code: CD-Carlebach-Best-1

$19.95

Qty

Product Description

•••••
1 - Pischu Li (1:43) 2 - Kel Adon (4:17) 3 - Vesechezena (4:00) 4 - Adir Hu (3:45) 5 - Ana Hashem (3:42) 6 - Horachaman Hu Yokim Lanu (2:24) 7 - Umacha Hashem (3:48) 8 - Kechu Imochem (3:43) 9 - Borchi Nafshi (3:55) 10 - Veyesoyu (4:11) 11 - Besheim Hashem (4:22) 12 - Israel Medley (5:44) 13 - Haneshama Lach (3:54) 14 - Moshiach Medley (4:24) 15 - Hashivenu (3:49) 16 - Yisroel Nosha (2:14) 17 - Eilecha (3:42) 18 - Sixties Shabbos Medley (5:24)